KOUČINGS

Koučings jeb Izaugsmes veicināšana (profesiju klasifikatorā) ir progresīvs veids, kā, izmantojot katra cilvēka un/vai komandas locekļa stiprākās puses un talantus, īsākā laika posmā sasniegt vislabākos rezultātus biznesā, projektu darbā, uzņēmumā, nodaļā, jebkurā sociālajā struktūrā un personīgajā dzīvē.

Koučingu vada speciāli apmācīti kouči - izaugsmes veicinātāji, kuri ir apmeklējuši mācības klātienē, izgājuši praksi, nokārtojuši eksāmenus un ieguvuši Profesionāla kouča sertifikātu. Koučings ir domāts gan aktīviem, mērķtiecīgiem un inovatīviem cilvēkiem, gan organizācijām, uzņēmumiem un iestādēm, kurām ir svarīgi attīstīties, pieņemt izsvērtus lēmumus, radīt jaunas idejas un sasniegt labākos rezultātus. Koučings ir noderīgs vidē, kurā augstu novērtē komandas sadarbības spēju un kur ir svarīgi izdarīt lietas laikā.

Koučinga pielietošanas process sākas ar konkrētu organizācijas vai cilvēka pasūtījumu - mērķa formulēšanu. Organizācijas vadītājam ir jābūt lietas kursā un jādod sava piekrišana pat tad, ja koučings notiks kādā no nodaļām vai kāda projekta ietvaros. Subordinācijai šajā procesā ir milzīga nozīme. Tiek izrunāts konkrēts sadarbības laiks, konkrēts rezultāts, kurš ir sagaidāms no komandas šajā laikā, un veids, kā notiks sadarbība.

Koučinga process balstās uz pieciem Miltona Ēriksona principiem:
  • Ar visiem viss ir kārtībā
  • Cilvēkiem ir nepieciešamie resursi, lai sasniegtu to, ko viņi patiesi vēlas
  • Katras uzvedības pamatā ir pozitīvi nodomi
  • Pārmaiņas notiek nemitīgi
  • Cilvēki konkrētā brīdī izdara pašu labāko izvēli no iespējamām.

Koučinga sesija ir klienta un kouča saruna, kuras laikā koučs uzdod pozitīvus, atvērtus jautājumus klientam, lai klients, izmantojot visus savus resursus, sasniegtu maksimāli labāko risinājumu savam jautājumam un izprastu soļus mērķa sasniegšanai. 

Koučinga sesiju ilgums: individuālās koučsesijas (vienam cilvēkam) ilgums ir 60-90 min; komandas koučsesijas (2-8 cilvēkiem) ilgums ir 2-3 stundas.

SVARĪGI! Koučs vienmēr ievēro konfidencialitāti! Ne klients, ne individuālās vai komandu sesijas gaita, ne rezultāti no kouču puses netiek atklātas trešajām personām! (Ja pasūtītājs pats vēlas padalīties ar savu koučinga pieredzi vai to, kas radās sadarbības rezultātā, tā ir viņa brīvā izvēle.)

Koučinga sesiju intensitāte un rezultāti:

Viena koučsesija - ļauj aptuveni saprast, kas ir koučings, un atrast iedvesmu/ resursus/ risinājumus/ taktiku vienam nelielam mērķim. 
Divas līdz piecas koučsesijas - ir iespēja detalizētāk piestrādāt pie viena mērķa. Atkarībā no klientam svarīgā var norisēt darbs gan iedvesmas un jaunu ideju sektorā, gan mērķa plānošanas, laika menedžmenta un atbalsta resursu sektorā. 
12 koučsesijas (vidēji - reizi nedēļā) - optimāls laiks, lai ne tikai iedvesmotos, saplānotu un sāktu realizēt mērķi, bet arī, lai sastaptos ar klupšanas akmeņiem ceļā uz mērķi un ar kouča palīdzību tiem tiktu pāri (pieredze liecina, ka klupšanas akmeņi mēdz ietekmēt ne tikai pie kouča risināmo dzīves jomu, bet arī pārējās, tāpēc, tos pārkāpjot, veiksme atnāk arī citās jomās). Trīs mēneši tīri fizioloģiski ir periods, kad dzīves ritmā nostiprinās jauni ieradumi un domāšana.  
Ilgtermiņa koučings - kad ir saplānoti gada mērķi un ar to realizēšanu saistītie jautājumi, tad klients izlemj, kuru mērķu izpildei būtu lietderīgi pastrādāt kopā ar klientu. Nopietni uzņēmumi pat vairāku gadu garumā regulāri izmanto koučingu, lai aktīvāk, vieglāk un veiksmīgāk sasniegtu savus mērķus. To var izmantot arī personīgās dzīves mērķu sasniegšanai.

Individuālās koučinga sesijas maksa: no 50 eur + PVN un vairāk.

Komandas koučinga sesijas vidējā cena: 150 eur + PVN/ stundā.